Deelname

Wie kan deelnemen?
Alle inwoners van de gemeente Soest van 18 jaar en ouder, kunnen deelnemen aan het inwonerpanel. Iedereen die geïnteresseerd is kan zich vrijwillig aanmelden en meedoen aan de onderzoeken. Via www.soest.nl en de lokale media wordt bekend gemaakt hoe u zich kunt aanmelden voor het inwonerpanel. Naast de vrijwillige aanmeldingen, ontvangt een deel van de inwoners van de gemeente Soest een persoonlijke uitnodiging om deel te nemen aan het inwonerpanel. De selectie van deze groep is uitgevoerd op basis van professionele criteria. Dit is noodzakelijk om er zorg voor te dragen dat de uitkomsten van de onderzoeken representatief zijn voor de Soester bevolking. Persoonlijke uitnodiging voor het panel gebeurt per brief. Deelname aan onderzoek is altijd digitaal. Ipsos stuurt voor elk onderzoek een uitnodigingsmail aan de leden van het inwonerpanel. 

Wat houdt deelname in? 
Als deelnemer aan het inwonerpanel Soest wordt u 3 tot 4 keer per jaar benaderd om mee te werken aan een onderzoek. Per onderzoek kost u dit gemiddeld vijf tot tien minuten. De onderzoeken vinden plaats via internet. De onderwerpen zijn per onderzoek verschillend. U kunt per onderzoek zelf bepalen of u wilt deelnemen. 

Terugkoppeling onderzoeksresultaten 
Als deelnemer van het inwonerpanel ontvangt u na afloop van een onderzoek altijd een terugkoppeling van de onderzoeksresultaten. Deze terugkoppeling geeft u inzicht in de meningen over de verschillende onderzoeksonderwerpen. Ook geeft Ipsos aan welke aandachtspunten uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. De gemeente Soest gebruikt de resultaten en aandachtspunten om haar dienstverlening aan de inwoners van Soest te verbeteren.